Νέα ανακοινώσεις

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης μας και της ανοδικής μας πορείας προχωρήσαμε τον Νοέμβριο του 2014 στην εξαγορά 2 μηχανών έκχυσης πολυουρεθάνης, πλήθους καλουπιών και πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου κατά DIN-ISO.

Τα μηχανήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν πλήρως αυξάνοντας την παραγωγική μας δυνατότητα ανταποκρινόμενοι καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών μας.