Νέα ανακοινώσεις

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές μας που επισκέφθηκαν το περίπτερό μας στην έκθεση στην Πολωνία. Ελπίζουμε σε μια συνεχή και αποδοτική συνεργασία και αναμένουμε την επόμενη έκθεση!

International Fair of Mining, Power Energy and Metallurgy
International Fair of Mining, Power Energy and Metallurgy
International Fair of Mining, Power Energy and Metallurgy
International Fair of Mining, Power Energy and Metallurgy