Η υψηλή ποιότητα των εμπορευμάτων αποτελεί την πρώτιστη μέριμνα για τους πελάτες μας αλλά και για την Europarts

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου

Η υψηλή ποιότητα των εμπορευμάτων αποτελεί την πρώτιστη μέριμνα για τους πελάτες μας αλλά και για την Europarts.

Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου μας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιούμε δοκιμές για λογαριασμό των πελατών μας.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό παρέχουν την δυνατότητα γρήγορης εκτέλεσης αναλύσεων και την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Η ποιότητα του κάθε προϊόντος ελέγχεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και στη συνέχεια περνάει από πλήρη ποιοτικό έλεγχο στο εργαστήριο προκειμένου να διασφαλίσουμε τις προδιαγραφές που οι πελάτες μας θέτουν.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας περιλαμβάνει

Σκληρόμετρο Shore A και D

σύμφωνα με το DIN 53505

Μηχανή εφελκυσμού

σύμφωνα με το DIN 53504

Ζυγαριά μέτρησης ειδικού βάρους

Μηχανή μέτρησης αντοχής σε τριβή

σύμφωνα με το DIN 53516

Συσκευή μέτρησης συμπίεσης

σύμφωνα με το DIN 53517

Μηχανή μέτρησης αναπήδησης

σύμφωνα με το DIN 53512

Συσκευή μέτρησης της αντοχής στο σχίσιμο

σύμφωνα με το DIN 53515

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου - Europarts
Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου - Europarts
Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου - Europarts
Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου - Europarts
Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου - Europarts

Έλεγχος ποιότητας προϊόντων στο εργαστήριο

Tensile Testing - Quality Control Lab

Abrasion Test - Quality Control Lab

Rebound resilience test - Quality Control Lab

Ποιοτικός Έλεγχος